ZakenBerichten

Nieuwe CEO en COO voor Alliander

Leestijd: 2 minuten

De Raad van Commissarissen heeft besloten om Maarten Otto (37) te benoemen als CEO van Alliander en tevens Marlies Visser (51) te benoemen als Chief Operation Officer (COO). Met de komst van de COO wordt de Raad van Bestuur van Alliander uitgebreid naar 4 leden.

Otto werkt sinds 2017 bij Alliander en sinds 2018 in de functie van directeur Corporate & Social Affairs. Daarvoor bekleedde hij verschillende functies bij de organisatie-adviesbureaus TEN HAVE Change Management en Twynstra Gudde. Otto is voor onbepaalde tijd benoemd en neemt na de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 20 mei de leiding van het bedrijf over van Ingrid Thijssen.

Annemarie Jorritsma, voorzitter Raad van Commissarissen Alliander: “Maarten Otto heeft de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Alliander, het versterken van onze maatschappelijke positie in het politiek-bestuurlijke debat en het aanscherpen van onze corporate strategie. Tevens heeft hij brede ervaring met het realiseren van grote veranderopgaven in complexe maatschappelijke omgevingen. Wij zien in hem dan ook een zeer geschikte opvolger van Ingrid Thijssen.”

Maarten Otto: “Ik voel me bevoorrecht om aan de slag te gaan in deze nieuwe rol. Alliander speelt als netwerkbedrijf een cruciale rol in onze maatschappij. De omschakeling naar een duurzaam energiesysteem gaat komende decennia veel van onze organisatie vragen en brengt complexe vraagstukken met zich mee. Ik kijk er naar uit om hieraan mijn bijdrage te leveren.”

Grote operationele opgave door energietransitie, uitbreiding RvB met COO

Afgelopen jaar werd veel meer duidelijk wat er nodig is om de klimaatdoelen in 2030 te realiseren. Inmiddels is een exponentiële toename merkbaar van zware aansluitingen en de inpassing van veel grootschalige wind- en zonneparken waar het net het dunst is. Dat brengt veel extra werk met zich mee. Om de klimaatdoelen te kunnen realiseren, ligt er een grote opgave aan de operationele kant van onze organisatie.

Binnen de Raad van Bestuur is momenteel geen expliciete bestuurlijke verantwoordelijkheid belegd voor het operationeel functioneren van de organisatie. De Raad van Commissarissen heeft besloten dat hiervoor aandacht nodig is in een specifieke rol en gaat deze taak beleggen bij een nieuwe Chief Operation Officer (COO). Marlies Visser gaat deze functie uitoefenen en zal daarmee toetreden tot de Raad van Bestuur van Alliander. Visser werkt sinds 2014 bij Alliander in de functie van directeur Operatie van Liander. Eerder werkte ze bijna tien jaar bij de Nederlandse Spoorwegen als manager operations. Ze is voor onbepaalde tijd benoemd en begint op 1 mei 2020.


Gratis: “24 creatieve content ideeën voor zakelijke social media posts”

gratis e-book gratis e-book

Meld je aan voor het ontvangen van onze maandelijkse ZakenMail nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen, openhartige zakelijke bloopers, korte boekentips/recensies, ZakenBlogs en veel meer.

Ontvang nu tijdelijk onze “24 creatieve content ideeën voor zakelijke social media posts” en profiteer van de volgende voordelen:

  • Altijd een creatief en effectief idee.
  • Nooit mee worstelen met inspiratie.
  • Meer interactie met je volgers.
  • Forse tijdbesparing.

Annemarie Jorritsma: “Marlies Visser beschikt over ruime ervaring in aansturing van de operatie van het bedrijf. Zij kent als geen ander de opgave waar Alliander voor staat. Zij denkt en handelt daarbij, bijvoorbeeld in de relatie met aannemers, ook buiten de gebaande paden. Niet in de laatste plaats zijn we trots dat beide functies worden ingevuld door talenten vanuit het eigen bedrijf. We wensen ze veel succes in hun nieuwe rol.”

Marlies Visser: “De energietransitie brengt enorme uitdagingen met zich mee. Er komt komende decennia zoveel extra werk op ons af dat we alle zeilen moeten bijzetten om die veranderingen tijdig te realiseren. Ik neem deze uitdaging graag aan om hier vanuit mijn nieuwe rol samen met onze vakmensen en partners aan te werken.”

De Raad van Bestuur van Alliander bestaat verder uit Walter Bien (Chief Financial Officer) en Daan Schut (Chief Transition Officer).

Lees ook:

Adapt Innovatie versterkt zich en breidt verder uit.

Raymond Veldkamp

Uw eigen private label?

Raymond Veldkamp

Rugpijn in het thuiskantoor?

Raymond Veldkamp